Apparatuur huren

Bij onder-poeder-lassen (OP-lassen) wordt er een boog ontstoken tussen het werkstuk en het uiteinde...