inductie

 

Inductieverwarming heeft eerder zijn deugdelijkheid bewezen in vele industrieën, maar nu doet ook de laswereld spectaculair voordeel met deze techniek. Voor laswerkzaamheden doen zich een aantal heel mooie opportuniteiten voor, met een revolutionaire verbetering van het rendement. 

Hetzelfde resultaat op de helft van de tijd! Inductie gooit hoge ogen bij bedrijven die veel laswerken uitvoeren. Zij kunnen immers hun efficiëntie aanzienlijk verhogen. Vooral constructeurs en procesinstallateurs waar voorverwarming klassiek met propaangas gebeurde, ontvangen deze inductiemachine met open armen. Denk onder meer aan pijpverbindingen (gasdistributie, energiecentrales, fabrieken, en aan allerlei laswerken met hooggelegeerde metalen, metalen met hoge sterktes, …).

Het belang van nauwkeurig opwarmen en afkoelen
Sommigen laswerken zijn zeer temperatuurgevoelig:
het werkstuk moet op de juiste temperatuur gebracht worden, de temperatuur moet constant blijven tijdens het lassen, u moet controle hebben over de manier en duurtijd van opwarming en afkoeling.Gebeurt dit niet, is er onder meer kans op scheuringen. 

Voor laswerken dient u het materiaal voor te verwarmen tot een specifieke temperatuur, die dezelfde moet blijven tot u het werk voltooid hebt. Die warmte zorgt er immers voor dat restjes hydrogeen worden afgestoten tijdens de laswerken. Zo vermijdt u scheuring van het werkstuk. Bij inductieverwarming brengt u op een gecontroleerde manier dezelfde warmte in over het hele werkstuk. Dit in tegenstelling tot bij propaangas, waarbij het werkstuk op bepaalde plaatsen warmer of kouder wordt. De warmte-inbreng is ook veel nauwkeuriger.